Размер на текста: - | +„РВП Илиенци" ЕООД е сертифицирано и управлява процесите си в съответствие с изискванията на:
- международен стандарт EN ISO 9001:2008
- международен стандарт ISO 14001:2004
- международен стандарт ISO 18001:2007
- притежава удостоверение от МТИТС
- притежава свидетелство от НИИТ

   

Клонове в страната